Modlitwy

 • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

  Parafia
  30 maja 2021

  Modlitwa codzienna + dziesiątka różańca św. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po[...]

 • Modlitwy do Św. Józefa

  Parafia
  30 maja 2021

  Akt oddania się w opiekę Św. Józefowi Święty Józefie, pragnę oddać się pod Twoją opiekę, obierając Cię za mojego szczególnego patrona. Pokornie proszę, przyjmij mnie do grona swych dzieci.[...]

 • Modlitwa do codziennego odmawiania o ochronę rodziny przez Krew Jezusa

  Parafia
  16 maja 2021

  Panie Jezu, wyznaję Cię jako swojego Mistrza i Pana. Wierzę, że każdą kroplę swojej drogocennej Krwi przelałeś po to, aby odkupić mnie i moją rodzinę, aby uwolnić nas od[...]

 • Modlitwa w intencji kapłana

  Parafia
  16 maja 2021

  Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie wstawiania się za kapłanem ……………u stóp Maryi, Królowej Kapłanów,pokornie proszę dla Niego o darpobożności i gorliwości apostolskiej. Wzbudź w Nim pragnienie całkowitegooddania[...]

 • Litania do Ducha Świętego

  Parafia
  16 maja 2021

  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu …Bądź pochwalony!(powtarza się po każdym wezwaniu)Duchu Święty, zstąp z tronu Twojej chwały i rozbij swój  namiot w sercach sług twoichBądź  pochwalony  Duchu[...]