• „WY JESTEŚCIE
    ŚWIADKAMI TEGO … ”.

  • W naszej parafii wspomnienie Św. Tarsycjusza – patrona ministrantów


    POWRÓT