• „WY JESTEŚCIE
  ŚWIADKAMI TEGO … ”.

 • ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH


  ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKĘ KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH

  „Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
  «Pójdziemy do domu Pańskiego!»
  Już stoją nasze nogi
  w twych bramach, o Jeruzalem (…)
  Proście o pokój dla Jeruzalem,
  niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują! (…)

  Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
  będę mówił: «Pokój w tobie!»
  Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
  będę się modlił o dobro dla ciebie” (Ps 122,1-2.6.8-9).

  Moi kochani Diecezjanie,
  Siostry i Bracia,

  słowami psalmu 122 serdecznie Was zapraszam do udziału w dorocznej pielgrzymce do Piekar Śląskich, która odbędzie się w niedzielę, 20 sierpnia. Oczywiście pierwszymi zaproszonymi są kobiety, bo to przede wszystkim ich dzień, ale zapraszam wszystkich: każdą
  i każdego. Mam nadzieję, że modląc się wspólnie, odczujemy tę samą radość, o której mówi psalmista.

  Hasłem naszej pielgrzymki będą słowa z Ewangelii według św. Łukasza: „Błogosławiona, która uwierzyła” (Łk 1,45). Tak kiedyś pozdrowiła Maryję Elżbieta i tak chcemy pozdrowić Ją my, podziwiając Jej ufność, i prosić – przez Jej wstawiennictwo – o żywą, serdeczną i mężną wiarę dla nas, naszych najbliższych, dla całego Kościoła i świata.

  Będziemy także modlić się o pokój w nas i wokół nas. „Proście o pokój…”, mówi psalmista. Przyjmujemy tę intencję jako jedną z najważniejszych na nasze dni.

  Maryja, o której Sobór Watykański II powie, że opiekuje się nami, „pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa” (KK 62), z pewnością wymodli nam potrzebne łaski i dary.

  Przyjdźcie więc lub przyjedźcie. Bardzo Was zapraszam i na Was czekam. Tych zaś, którym zdrowie lub obowiązki nie pozwolą być osobiście w Piekarach, proszę o uczestnictwo w pielgrzymce poprzez media i o łączność duchową.

  Z modlitwą i błogosławieństwem,

  Wasz biskup, Adrian

  Katowice, 10 sierpnia 2023 r.

  VA I-48/23

   

  ZARZĄDZENIE:

  1. Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę 13 sierpnia br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich (i w miarę możliwości zamieścić go na stronie internetowej parafii
   i w mediach społecznościowych), dodając informację o planowanych transmisjach: telewizyjnej (TV Polonia i TVP3 Katowice) oraz radiowej (Radio eM i PR Katowice).

  2. Duszpasterzy proszę o duchowe przygotowanie wiernych do pielgrzymki w parafiach, między innymi poprzez stworzenie okazji do spowiedzi św., a także o zorganizowanie wyjazdu do Piekar Śl. i uczestnictwo – jeśli to możliwe – w pielgrzymowaniu.

  3. Kapłanów obecnych na pielgrzymce proszę o podjęcie posługi w konfesjonale na Rajskim Placu i na Kalwarii.

  4. Proszę o zachęcenie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do posługi w czasie pielgrzymki (duszpasterze zgłaszają ich na adres: duszpasterstwo@katowicka.pl do
   17 sierpnia).

  † Marek Szkudło

  Wikariusz Generalny  POWRÓT