• „JEZUS PRZYWOŁAŁ
    DO SIEBIE DWUNASTU …”.

  • WSPIERAM SZOPIENICE


    POWRÓT