• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
    W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ BEATYFIKACJI KS. JANA MACHY


    POWRÓT