• „JEZUS PRZYWOŁAŁ
    DO SIEBIE DWUNASTU …”.

  • KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
    W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ BEATYFIKACJI KS. JANA MACHY


    POWRÓT