• „WY JESTEŚCIE
    ŚWIADKAMI TEGO … ”.

  • KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
    W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ BEATYFIKACJI KS. JANA MACHY


    POWRÓT