• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI 25.11.2022 piątek


    POWRÓT