• „WY JESTEŚCIE
    ŚWIADKAMI TEGO … ”.

  • KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO NA 51 DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU


    POWRÓT