• „Obyś rozdarł
    niebiosa i zstąpił"

  • KOMUNIKAT ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO NA 51 DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU


    POWRÓT