• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Uroczystość Królowej Polski 3 maja 2022 r.


    POWRÓT