• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Słowo AK na Niedzielę Miłosierdzia 2022


    POWRÓT