• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • WEZWANIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO DO MODLITWY W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ W KOPALNI PNIÓWEK W PAWŁOWICACH SLĄSKICH


    POWRÓT