• „WY JESTEŚCIE
    ŚWIADKAMI TEGO … ”.

  • Sobota Triduum Paschalne 2022


    OBRZĘDY WIGILII PASCHALNEJ

    POWRÓT