• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Komunikat Ofiara na Ziemię Świętą


    POWRÓT