• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski 22.04.2022


    POWRÓT