• „WY JESTEŚCIE
    ŚWIADKAMI TEGO … ”.

  • Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy 25 marca 2022


    POWRÓT