• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Słowo na I Niedzielę Wielkiego Postu 2022


    Słowo Arcybiskupa Katowickiego na I Niedzielę Wielkiego Postu 2022

    POWRÓT