• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Pielgrzymka do Medjugorie 2022


    Szczegóły w pdf

    POWRÓT