• „MÓWIONO – ODSZEDŁ
    OD ZMYSŁÓW …”.

  • KOLEJOWA PIELGRZYMKA DO LOURDES


    IV archidiecezjalna pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych i  ich rodzin do Lourdes specjalnie wynajętym pociągiem z Katowic odbędzie się w dn. 8–16 września br. Szczegóły dostępne będą na przygotowanych plakatach i na stronie internetowej archidiecezji.

    Prosimy Księży proboszczów o włączenie tej informacji do ogłoszeń duszpasterskich najbliższych niedziel.

    POWRÓT