• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Noc walki o błogosławieństwo dla Polski


    POWRÓT