• „Obyś rozdarł
    niebiosa i zstąpił"

  • 8 grudnia godzina łaski dla całego świata 12.00-13.00


    POWRÓT