• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Tydzień Modlitwy za Uchodźców


    POWRÓT