• „JEZUS PRZYWOŁAŁ
  DO SIEBIE DWUNASTU …”.

 • Ognisko Muzyczne w Pszczynie


  Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie
  ogłasza nabór do klasy organów piszczałkowych. Wszystkich chętnych
  i zainteresowanych grą organową, a także organistów parafialnych,
  chcących udoskonalić swoje umiejętności, zapraszamy do uczestnictwa
  w zajęciach. Nauka w klasie organów będzie obejmowała:

  • technikę gry organowej
  • literaturę organową
  • akompaniament liturgiczny
  • harmonizację pieśni
  • prawodawstwo muzyki kościelnej
  • podstawy improwizacji organowej
  • podstawy organoznawstwa i budowy instrumentu

  Zajęcia będą odbywać się na instrumencie piszczałkowym.

  Wszelkich bliższych informacji zasięgnąć można w sekretariacie
  Ogniska Muzycznego:

  Pszczyna, ul. Piastowska 1; tel. 32 210 48 53

  POWRÓT