• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • PIELGRZYMKA KOBIET DO PIEKAR ŚLĄSKICH


    POWRÓT