• „JEZUS PRZYWOŁAŁ
  DO SIEBIE DWUNASTU …”.

 • Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą


  Modlitwa codzienna + dziesiątka różańca św.

  Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.
  Amen.

  Dodatkowe informacje na stronach:

  www.duchowaadopcja.info/

  https://www.duchowa-adopcja.pl/

  duchowaadopcja.pl

  POWRÓT