• Cmentarz informacje


    WJAZD NA CMENTARZ TYLKO ZA ZEZWOLENIEM

    KS. PROBOSZCZA I WCZEŚNIEJSZYM UREGULOWANIU OPŁATY W KANCELARII PARAFIALNEJ ZA POSTAWIENIE BĄDŹ RENOWACJĘ NAGROBKA.

    ZAKŁADY KAMIENIARSKIE ZOBOWIĄZUJĘ DO ZASTOSOWANIA MOJEGO ZARZĄDZENIA

    Ks. Proboszcz – Zarządca Cmentarza.

    POWRÓT