• „… KTO ZGRZESZYŁ,
  ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

 • Cmentarz informacje


  WJAZD NA CMENTARZ TYLKO ZA ZEZWOLENIEM

  KS. PROBOSZCZA I WCZEŚNIEJSZYM UREGULOWANIU OPŁATY W KANCELARII PARAFIALNEJ ZA POSTAWIENIE BĄDŹ RENOWACJĘ NAGROBKA.

  ZAKŁADY KAMIENIARSKIE ZOBOWIĄZUJĘ DO ZASTOSOWANIA MOJEGO ZARZĄDZENIA

  Ks. Proboszcz – Zarządca Cmentarza.

  POWRÓT