• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Ruch Szensztacki


    POWRÓT