• „… KTO ZGRZESZYŁ,
    ŻE SIĘ URODZIŁ NIEWIDOMY …?”.

  • Dzieci Maryi


    POWRÓT