• „JEZUS PRZYWOŁAŁ
    DO SIEBIE DWUNASTU …”.

  • Zakończenie Rorat 2023


    POWRÓT