• „WY JESTEŚCIE
    ŚWIADKAMI TEGO … ”.

  • Wezwanie do modlitwy w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji


    POWRÓT