• „WY JESTEŚCIE
    ŚWIADKAMI TEGO … ”.

  • SŁOWO ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
    PRZED DNIEM ŻYCIA KONSEKROWANEGO


    POWRÓT