• „MÓWIONO – ODSZEDŁ
    OD ZMYSŁÓW …”.

  • Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


    POWRÓT