• „BUDUJEMY
    KRÓLESTWO BOŻE ”.

  • KOMUNIKAT METROPOLITY KATOWICKIEGO
    W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ BEATYFIKACJI KS. JANA MACHY


    POWRÓT