• „JEZUS PRZYWOŁAŁ
    DO SIEBIE DWUNASTU …”.

  • NOC WALKI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA POLSKI 25.11.2022 piątek


    POWRÓT