• „WY JESTEŚCIE
    ŚWIADKAMI TEGO … ”.

  • 8 grudnia godzina łaski dla całego świata 12.00-13.00


    POWRÓT