• „JEZUS PRZYWOŁAŁ
    DO SIEBIE DWUNASTU …”.

  • Tydzień Modlitwy za Uchodźców


    POWRÓT