• „JEZUS PRZYWOŁAŁ
    DO SIEBIE DWUNASTU …”.

  • PIELGRZYMKA KOBIET DO PIEKAR ŚLĄSKICH


    POWRÓT