• „MÓWIONO – ODSZEDŁ
  OD ZMYSŁÓW …”.

 • Modlitwy do Św. Józefa


  Akt oddania się w opiekę Św. Józefowi

  Święty Józefie, pragnę oddać się pod Twoją opiekę, obierając Cię za mojego szczególnego patrona.
  Pokornie proszę, przyjmij mnie do grona swych dzieci.
  Bądź moim stróżem, opiekunem, orędownikiem, obrońcą i przyjacielem.
  Naucz mnie kochać dziecięcą miłością Niepokalaną Matkę.
  Prowadź mnie drogą zawierzenia Bogu, tak abym doszedł do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem i wypełnił do końca Jego wolę.
  Ucz mnie przyjmować każdy krzyż, jakim Bóg w swej dobroci mnie obdaruje.
  Proszę, strzeż mnie w niebezpieczeństwie, ochraniaj od nieprzyjaciół, wspomagaj w walce z pokusami, zapalaj gorliwością o świętość.
  Oddaję pod Twoją opiekę wszystkich drogich mojemu sercu.
  Przyjdź nam na ratunek w godzinie śmierci i wprowadź do chwały wiecznego królestwa.
  Amen.

  POWRÓT