• „PRZYBĄDŹ
  DUCHU STWORZYCIELU … ”

 • Cmentarz informacje


  WJAZD NA CMENTARZ TYLKO ZA ZEZWOLENIEM

  KS. PROBOSZCZA I WCZEŚNIEJSZYM UREGULOWANIU OPŁATY W KANCELARII PARAFIALNEJ ZA POSTAWIENIE BĄDŹ RENOWACJĘ NAGROBKA.

  ZAKŁADY KAMIENIARSKIE ZOBOWIĄZUJĘ DO ZASTOSOWANIA MOJEGO ZARZĄDZENIA

  Ks. Proboszcz – Zarządca Cmentarza.

  POWRÓT